Konštrukcia a technologické poradenstvo

Konštrukcia strojov, prípravkov, meradiel, špeciálneho náradia, prídavných zariadení.
  • kvalifikovaný personál
  • návrh a konštrukčné riešenia rôznych technológií podľa požiadaviek zákazníka
  • návrh a konštrukčné riešenia automatizácie výroby, zváraných konštrukcií
Technické a  technologické poradenstvo v  oblasti trieskového obrábania kovov a  plastov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.
 1. kvalifikovaný personál
 2. technické a technologické poradenstvo v oblasti náradia, nástrojov a meradiel
 3. odlaďovanie nových technológií podľa požiadaviek zákazníka
 4. optimalizácia  a zefektívnenie použitia nástrojov
 5. optimalizácia nákladov na nástroje

Vypracovanie technologických postupov výroby konkrétnych dielcov, spolu s návrhom najefektívnejších nástrojov a spôsobu merania.

Pridaj komentár